ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.co.za
R89.00
1 سال
N/A
R89.00
1 سال
.com
R197.00
1 سال
R197.00
1 سال
R197.00
1 سال
.africa new!
R360.00
1 سال
R360.00
1 سال
R320.00
1 سال
.net
R197.00
1 سال
R197.00
1 سال
R197.00
1 سال
.org
R197.00
1 سال
R197.00
1 سال
R197.00
1 سال
.web.za
R89.00
1 سال
N/A
R89.00
1 سال
.durban
R179.00
1 سال
R179.00
1 سال
R179.00
1 سال
.joburg
R179.00
1 سال
R179.00
1 سال
R179.00
1 سال
.capetown
R179.00
1 سال
R179.00
1 سال
R179.00
1 سال
.org.za
R89.00
1 سال
N/A
R89.00
1 سال
.net.za
R89.00
1 سال
N/A
R89.00
1 سال
.info
R159.00
1 سال
R159.00
1 سال
R159.00
1 سال
.biz
R209.00
1 سال
R209.00
1 سال
R209.00
1 سال
.mobi
R199.00
1 سال
R199.00
1 سال
R199.00
1 سال
.co
R459.00
1 سال
R459.00
1 سال
R459.00
1 سال
.xyz
R29.00
1 سال
R229.00
1 سال
R229.00
1 سال
.sa.com
R659.00
1 سال
R659.00
1 سال
R659.00
1 سال
.za.bz
R99.00
1 سال
R99.00
1 سال
R99.00
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains